โทร : (+662) 294-8741-4 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30น. -17:00น.
Line | Facebook | ภาษา :

รางวัลและเกียรติประวัติ

Slide
รางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ควบคุมการสูญหายของน้ำมันน้อยกว่า 0.25%
ประจำปี 2558
เรือสตาร์เอเชียของบริษัท สตาร์แท๊งค์เกอร์ จำกัด ภายให้การบริหารงานของบริษัท สมูธซี จำกัด ได้รับรางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ควบคุมการสูญหายของน้ำมันน้อยกว่า 0.25% ประจำปี 2558 จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
Slide
รางวัลการควบคุมการปราศจาก
อุบัติการณ์ (อีเอชเอส)
บริษัทได้รับรางวัลการควบคุมการปราศจากอุบัติการณ์ โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2012
คุณบวร วงศ์สินอุดม
ประธานกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
Slide
ประกาศนียบัตรด้านการอบรมคุณภาพ
เพื่อการควบคุมมาตรฐานการอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับเรือ ภายใต้บทบัญญัติของ เอสทีซีดับบลิวและไอเอสเอ็ม จากโรงเรียนสอนการเดินเรือเค็มสตาร์
กัปตันวิชัย รามมะเริง
อาจารย์ใหญ่ / กรรมการผู้จัดการ
Slide
รางวัลดีเด่นการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ประจำปี 2554
เรือสมูธซี 28 จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ประจำปี 2554 จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คุณวิเชียร อุษณาโชติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Slide
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้เอสเอชอี
กองเรือสมูธซีได้รับรางวัลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ดังนี้
- 2565 เรือสมูธซี 30
- 2564 เรือทักษอร
- 2563 เรือรุจิภา
- 2560 เรือสมูธซี, เรือสมูธซี 17
- 2558 เรือสมูธซี
- 2556 เรือสมูธซี, เรือสมูธซี 2
- 2555 เรือสมูธซี
- 2554 เรือสมูธซี 2
- 2553 เรือสมูธซี 3
กัปตันโอภาส ไวยสัจจา
กัปตันธีรพล ประภากร
Slide
รางวัล 10,000 เที่ยวเรือที่ปลอดภัย
กองเรือสมูธซี ได้รับรางวัล 10,000 เที่ยวเรือที่ปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุ ที่ท่าเรือไทยออยล์ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้
- 10 พ.ย. 2553 – 1 พ.ย. 2557
เรือสมูธซี 2, เรือสมูธซี 5, เรือสมูธซี 102, เรือเทพสุดา
คุณโกศล พัธโนทัย
Slide
ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า
เรือสตาร์เอเชียของบริษัท สตาร์แท๊งค์เกอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท สมูธซี จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า เพื่อแสดงว่าเป็นเรือที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎการเดินเรือ และเป็นชาวเรือที่ดี ประจำปี 2560
คุณพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ (นักวิชการขนส่งเชี่ยวชาญ)
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
Slide
เป็นเรือที่วิ่ง 500 เที่ยวโดยไม่มีอุับัติเหตุเกิดขึ้นเลย
Slide
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน
บริษท สมูธซี จำกัด ได้ส่งเรือเข้าร่วมซ้อมแผนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของเรือ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด มหาชน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559
Slide
รางวัลที่มอบให้เพื่อแสดงว่าบริษัทสมูธซี ปราศจากการสร้างความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิต และอุบัติเหตุ ตลอดเวลาที่เรือเข้า PTT GC ปี 2562
previous arrow
next arrow