โทร : (+662) 294-8741-4 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30น. -17:00น.
Line | Facebook | ภาษา :

กองเรือบริษัท

ธุรกิจของเรา

มุ่งมั่น พัฒนาการบริการ สู่ความเป็นเลิศ

สมูธซี 1

ปีสร้าง : 2529
ชนิดเรือ: SH/DB
ขนาดบรรทุก : 4,974 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 30

ปีสร้าง : 2561
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก : 7,600 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 102

ปีสร้าง : 2549
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก : 3,214.86 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 17

ปีสร้าง : 2548
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก : 2,290 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 18

ปีสร้าง : 2558
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก :  9,020 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 21

ปีสร้าง : 2555
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก :  1,224.32 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ

สมูธซี 29
-

ปีสร้าง : 2562
ชนิดเรือ: DH/DB
ขนาดบรรทุก :  6,824 เดทเวทตัน
เส้นทางขนส่ง : ภายในประเทศ