โทร : (+662) 294-8741-4 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30น. -17:00น.
Line | Facebook | ภาษา :

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท

1.Tiwa

ดร. ทิวา ศิวะภิญโญยศ

กรรมการผู้จัดการ
2.Kasem

นายเกษม วิริยะสกุลธรณ์

รองกรรมการผู้จัดการ
3.Ruchira

น.ส. รุจิรา ทิพย์เวช

รองกรรมการผู้จัดการ
8.Sopon

นายโสภณ ยอดหอม

รองกรรมการผู้จัดการ
9.Kankunya

น.ส. กาญจน์กันยา ธารัตชน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
4.Tipmetee

นางสาวทิพเมธี ศิวะภิญโญยศ

แผนกวิจัยและพัฒนา
user-depositphotos-bgremover

นายชาวลิต สอนชอุ่น

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (DPA)
นายพิทยา คุ้มแย้ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายพิทยา คุ้มแย้ม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6.Chaiyut

นายชัยยุทธ โมสุทธิ

ผู้จัดการกองเรือ (FM)
123

นายจตุพร กาญจนกุล

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (OM)
นายธีรวิช อำพรวิชัยผู้จัดการแผนกเทคนิค(TM)

นายธีรวิช อำพรวิชัย

ผู้จัดการแผนกเทคนิค (TM)
ภูมินทร์ ชุ่มมณีกูล ผู้จัดการแผนกคนประจำเ

ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์ ชุ่มมณีกูล

ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ (CM)
ปวเรศพื้นขาว

นายปวเรศ วิบูลรัตน์

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม