โทร : (+662) 294-8741-4 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30น. -17:00น.
Line | Facebook | ภาษา :

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

   บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งสินค้าระวางเหลวและการบริหารกองเรือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พันธกิจ

   บริษัท มีนโยบายที่จะพัฒนาและรักษาระดับบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สิน, ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน รวมทั้งทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์, น้ำมันหกล้นเป็นศูนย์ และสำนึกรักษ์โลก

Group 29 (2)