โทร : (+662) 294-8741-4 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30น. -17:00น.
Line | Facebook | ภาษา :

เหตุการณ์สำคัญ

2563

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 29” ขนาดบรรทุก 6,824 เดทเวทตัน ปีก่อสร้าง 2562

2562

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 22”  ขนาดระวางบรรทุก 7,400    เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2561

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 30”  ขนาดระวางบรรทุก 7,600    เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2561

2560

– ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของเรือภายใต้การดำเนินงานธุรกิจทั้งสิ้น 8 ลำ โดยมีขนาดกองเรือเดทเวทตันประมาน 42,556.32 ตัน ขนส่งสินค้าปิโตรเลียมเหลวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 – นำเข้าเรือ “สมูธซี 21” ขนาดระวางบรรทุก 1,224.32 เดทเวทตัน ปีทีสร้าง 2554 

2559

– บริษัท สมูธซี จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 18”  ขนาดระวางบรรทุก 9,020 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2558

2558

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 17” ขนาดระวางบรรทุก 2,290 เดทเวทตัน  ปีที่สร้าง 2548

2554

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 102” ขนาดระวางบรรทุก 3,224.90 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2549

2553

– นำเข้าเรือ “โกลเด้นเกต”  ขนาดระวางบรรทุก 13,925  เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2533 (จำหน่ายออก ปี 2557)

2552

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 28”  ขนาดระวางบรรทุก 6,756    เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2529 (จำหน่ายออก ปี 2559)

2551

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 5” ขนาดระวางบรรทุก 1,283 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2535  จำหน่ายออก ปี 2564

2549

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 6”  ขนาดระวางบรรทุก 4,210.81 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2519 (จำหน่ายออก ปี 2554)

2548

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 4” ขนาดระวางบรรทุก 3,700 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2526  (จำหน่ายออก ปี 2555)

– นำเข้าเรือ “สมูธซี 7”  ขนาดระวางบรรทุก 4,997.22 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2525 (จำหน่ายออก ปี 2553)

2545

– เริ่มดำเนินธุรกิจจากการซื้อเรือ “สมูธซี” ขนาดระวางบรรทุก 4,974 เดทเวทตัน ปีที่สร้าง 2529 เป็นลำแรก เพื่อการขนส่งสินค้าประเภทปิโตรเลียมเหลวภายในประเทศ

– เริ่มรับบริหารเรือภายนอกบริษัท

2544

– ก่อตั้งบริษัท สมูธซี จำกัด ภายใต้เจตนารมณ์เพื่อการขนส่งสินค้าปิโตรเลียมเหลวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ